Foredrag for ledere

  • At løse det uløselige problem
  • At lede kreativt samarbejde
  • Forskellige ledelsesmetaforers styrker og svagheder
  • At skabe og lede online/offline fællesskaber
  • At dyrke medarbejdernes entrepreneurskab
  • At legemliggøre ledelseskvaliteter

At løse det uløselige problem
I forbindelse med sin Ph.D. udviklede Claus Springborg en metode til at løse ledelsesmæssige problemstillinger, som ledere selv opfatter som uløselige. Kernen i metoden er at arbejde med den måde, man som leder ubevidst strukturerer sin opfattelse af en problemstilling. Ved at se problemerne som analoge til fysiske oplevelser som f.eks. at flytte noget, der giver modstand, at bære noget eller at få noget til at bevæge sig i en bestemt retning. Metoden er baseret på nyere kognitionsforskning, der viser, at vi netop grounder mere abstrakte tanker i den slags fysiske anologier.

I oplægget får vi præsenteret metoden gennem en række konkrete eksempler på, hvordan ledere fik løst problemer, som de i flere år havde ansat for at være uløselige. Dernæst får deltagerne mulighed for at afprøve metoden på en egen og helt konkret problemstilling, som man ikke ved, hvordan man skal tackle. Gennem et par enkelte øvelser kommer deltagerne til at undersøge, hvilke fysiske oplevelser, de ser deres egen problemstilling som parallel til.

Der bliver også plads til diskussion af metoden og til videndeling omkring ledelsesmæssige problemstillinger.

At lede kreativt samarbejde

Forskellige ledelsesmetaforers styrker og svagheder

At skabe og lede online/offline fællesskaber

At dyrke medarbejdernes entrepreneurskab

At legemliggøre ledelseskvaliteter

Oplægsholder
Claus Springborg er Ph.D. fra Cranfield School of Management. Han er ekstern lektor ved CBS, og han er blevet inviteret som ekspert til bl.a. IEDC Bled School of Management i Slovenien og Dauphine University i Paris. Han er forfatter til bogen “Sensory Templates and Manager Cognition”, som udkommer foråret 2018 på forlaget Palgrave Macmillan.